Friends Having Fun

חזון גן-עדן עלי-אדמות


חזון גן-עדן עלי אדמות פירושו להגשים אותו כאן על כדור הארץ, במציאות.
יצרנו עולם חדש של גבינות מאגוזים - עולם של יצירה מתוך שלום והרמוניה בין בני האדם בעלי החיים והסביבה.

 

גן העדן הוא המקום בו חווה הנשמה את העונג האפשרי הגדול ביותר - הרגשת הקרבה לבורא עולם - חזון המוביל אותנו בפיתוח המוצרים שלנו - לטעם הכי אלוהי שאפשר - ראשוני, גולמי, צבעוני ושמח, בטעם שמרחיב את הלב והנשמה.