Friends Having Fun

חזון גן-עדן עלי-אדמות

 

גן עדן זה כאן. כל יום ויום, אנחנו מגלים מחדש את חומרי הגלם מן הצומח ויוצרים מהם עולם חדש של גבינות מאגוזים - עולם של יצירה מתוך שלום והרמוניה בין בני האדם, בעלי החיים והסביבה.

 

גן העדן הוא מושג המבטא את המקום בו חווה הנשמה את העונג האפשרי הגדול ביותר - הרגשת הקרבה לבורא עולם - חזון המוביל אותנו בפיתוח המוצרים שלנו - לטעם הכי אלוהי - הראשוני, הגולמי, והצבעוני והשמח, בטעם שמרחיב את הלב והנשמה.